Om ditt företag visar ett bra resultat kan det vara en god idé att göra en extrainbetalning till tjänstepensionen innan årsskiftet.

Innan bokslutet är det bra att se över firmans resultat och använda eventuell vinst på bästa möjliga sätt. Om du redan tagit ut en lön som du är nöjd med är en extra skjuts till din tjänstepension ett bra sätt att både trygga din egen framtid och sänka företagets beskattningsbara vinst.
– Vi hjälper dig att få en överblick över hur mycket du betalat in under året och se om det finns möjlighet till att göra ytterligare insättning, upp till taket för avdragsrätten, säger Andreas Adolfsson, vd för Portfolio Försäkra.

Även för anställda
 
Också de som är anställda i företag som betalar ut årsbonus kan växla bonusutbetalningen till tjänstepension istället för lön, antingen hela beloppet eller en del av det. 
 
– Förutom att extrainsättningen är avdragsgill och sänker företagets vinstskatt, belastas den också med en så kallad särskild löneskatt – som är lägre än egenavgift och sociala avgifter. Dessutom är också den särskilda löneskatten avdragsgill, förklarar Andreas.
 
Genom att satsa på den framtida pensionen ger du dig själv bättre möjligheter att själv välja när du vill dra dig tillbaka.