Spännande samarbete mellan Portfolio Försäkra och SH Pension

Ett samarbetsavtal kring tjänstepension har ingåtts mellan Portfolio Försäkra och SH Pension. Det innebär att Portfolio Försäkra kommer förmedla SH Pensions traditionellt förvaltade tjänstepensionsförsäkring till sina kunder.

Portfolio Försäkra är ett förmedlarbolag inom livförsäkring som bildades 1990. Bolaget ägs sedan 2014 av Sparbanken Rekarne, Sparbanken Västra Mälardalen, Bergslagens Sparbank, Sala Sparbank samt Sparbanken Skaraborg. Huvudkontoret finns i Eskilstuna och man är idag totalt 11 anställda, fördelat på 5 kontor. Portfolio Försäkra erbjuder skräddarsydd rådgivning och förmedling av försäkringar till företag och dess ägare.

– Vi ser fram emot att kunna bidra med vår försäkringskompetens för att leverera ökad kundnytta. Vår ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga och attraktiva lösningar till våra kunder. Tack vare detta avtal med SH Pension, gällande att förmedla deras traditionella förvaltning inom tjänstepensioner, breddas vår portfölj ytterligare – med en unik produkt som stått sig stark i många år. Jag tänker exempelvis på den höga snittavkastningen de senaste 15 åren och ömsesidigheten, säger Andreas Adolfsson, vd Portfolio Försäkra.

Portfolio Försäkra samarbetar med de flesta svenska försäkrings- och fondbolagen och är en del av Hjerta som är en serviceorganisation för fristående förmedlare med lokal närvaro.

SH Pension är en tjänstepensionsförening som har funnits och förvaltat tjänstepensioner i 75 år. SH Pension erbjuder traditionell försäkring, fondförsäkring och riskförsäkringar kopplat till tjänstepension. Tidigare erbjöds försäkringarna endast till Sveriges handlare men sedan 2021 är erbjudandet öppet för alla företagare. Genom att ingå ett samarbete med Portfolio Försäkra ökar SH Pension sin distributionskraft; fler företagare kan nu ta del av SH Pensions traditionella tjänstepensionsförsäkring.

– Vi är väldigt glada att starta det här samarbetet med Portfolio Försäkra. Vi har flera gemensamma värden som vi tror är grunden till ett bra samarbete. Vi har båda småföretagare som kärnmålgrupp och jobbar långsiktigt med trygghet, kundnytta och personligt bemötande. Med målsättningen att fler småföretagare tryggar sin framtid genom tjänstepension ser vi samarbetet som ett naturligt steg i vår utveckling. Portfolio Försäkra har en stark position i sin region och har en gedigen erfarenhet av försäkring och att värna småföretagarens behov. Det ska bli spännande att utveckla vårt samarbete framåt, säger Annelie Helsing, vd SH Pension.

Samarbetet startar den 1 september 2022.

Annelie Helsing, vd SH Pension och Andreas Adolfsson, vd Portfolio Försäkra