Användarvillkor & Cookies​

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.portfolioforsakra.se) som innehas av Portfolio Försäkra AB, Libergsgatan 12, SE-632 21 Eskilstuna, Sverige, organisationsnummer 556387-3867.

Genom att gå in på Portfolio Försäkras webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på Portfolio Försäkras webbplats härrör från källor som företaget bedömer tillförlitliga. Portfolio Försäkra eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Portfolio Försäkra garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

3. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Portfolio Försäkra ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

4. Upphovsrätt och varumärken

Portfolio Försäkra – eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Portfolio Försäkras webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Portfolio Försäkra får lagra, sprida och publicera materialet.

5. Länkning m m

Om Portfolio Försäkra tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Portfolio Försäkra sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Portfolio Försäkra är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Portfolio Försäkra har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Portfolio Försäkras webbplats ska öppnas i separat fönster.

Länka till Portfolio Försäkra

Länka gärna till portfolioforsakra.se, men följ riktlinjerna nedan.

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:

  • Kränker annan parts rätt
  • Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande
  • Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning

Länkning i text

Länkens namn ska alltid innehålla namnet ”Portfolio Försäkra”.

  • Vid generella länkningar till Portfolio Försäkras startsida ska länkens namn vara ”Portfolio Försäkra”, ”Till Portfolio Försäkras webbplats” eller liknande
  • Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex ”Till Portfolio Försäkras kontaktinformation”,  ”Läs mer om Portfolio Försäkras produkter och tjänster” eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag
  • Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Portfolio Försäkra inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Portfolio Försäkra.

Länkning med logotyp

Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet ”Portfolio Försäkra”. Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Portfolio Försäkra innan publicering.

Vid länkning från Portfolio Försäkras webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Portfolio Försäkra.

6. Cookies

Portfolio Försäkras webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar.

7. Tillämplig lag m m

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.