Om du inte är nöjd

Vi har en strävan att alltid arbeta med att förbättra oss. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till Portfolio Försäkra. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med vår personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna din försäkringsförmedlare direkt om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till Klagomålsansvarige, Kristina Hårdänge: kundklagomal@portfolioab.se

Skriv till

Kristina Hårdänge
Näkna Brogetorps gård
616 91 Åby

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilken försäkringsförmedlare på Portfolio Försäkra du haft kontakt med i ärendet.

Fortfarande missnöjd med beslutet?

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Portfolio Försäkras beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Skriv till

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens hemsida

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Allmän domstol, domstolsverket

Skriv till:

Domstolsverket, 551 81 Jönköping

Ring:

036-15 53 00
Domstolsverkets hemsida

Mer information?

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Här kan du få hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata, frivilliga försäkringar. Försäkringsbyrån kan inte hjälpa till med de försäkringar som sköts av försäkringskassan eller regleras i kollektivavtal.

Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Ring:

0200-22 58 00

Kommunala konsumentvägledningen

Här får du rådgivning inom konsumenträtt. Konsumentvägledarna arbetar förebyggande genom att ge råd och information om vad du som konsument ska tänka på innan du köper en vara eller tjänst. Du kan även få råd och stöd vid reklamationer.

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare.

Skriv till:

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

Ring:

0771-42 33 00

Här kan du anonymt anmäla incidenter eller oegentligheter som rör Sparbanken Rekarne och dess delägda bolag. Denna tjänst hanteras via externa servrar för att säkerställa att ingenting kan loggas eller spåras. Observera: Kundklagomål ska INTE rapporteras här utan genom ordinarie rutiner.

Anmäl här