Tillstånd & Myndighetstillsyn​

Tillstånd

Portfolio Försäkra AB, 556387-3867, är försäkringsförmedlare och omfattas av lagen om (2018:1219) försäkringsdistribution. Förutom i lagen om försäkringsdistribution, finns regler i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Portfolio Försäkra har tillstånd att bedriva:

  • Försäkringsförmedling i samtliga försäkringsklasser
  • Förmedling av olycksfalls- och sjukförsäkringar

Myndighetstillsyn

Portfolio Försäkra AB står under tillsyn av Finansinspektionen och de kan på begäran upplysa kunder om en anställd hos förmedlare har rätt att förmedla försäkringar och i vilken omfattning.

Postadress
Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon
08-408 980 00

Hemsida
www.fi.se

Portfolio Försäkra AB är registrerad hos Bolagsverket.

Postadress
Stuvarvägen 21, 851 81 Sundsvall

Telefon
0771-670 670

Hemsida
www.bolagsverket.se