GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss

I Portfolio Försäkra har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera kunders data och information som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning är ett komplement till svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster anpassade för dig.

Dina personuppgifter är trygga hos oss

Vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Kunduppgifter skyddas av sekretess och hanteras konfidentiellt.

Vi är enkla och tydliga med hur vi hanterar dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Du kan ändra vissa av dina uppgifter och godkännanden på ditt kontor eller genom att ringa bankens Kundcenter.

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, registreringsnummer eller det språk du talat om för oss att du vill bli kontaktad på.

Vilka uppgifter som vi ber om beror på vilken tjänst du använder. Personuppgifter kan inhämtas direkt från dig när vi tecknar avtal om försäkring, men också senare när du kommunicerar med oss och använder tjänsterna. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor, som till exempel genom cookies på våra webbsidor.

De uppgifter som vi inhämtar används för att ge dig produkter och tjänster och se till att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda dem. Personuppgifter är nyckeln till att vi ska kunna ge dig personliga erbjudanden, tips och råd och för att bättre förstå vilken service du vill ha och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra produkter och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar och marknadsanalyser. Sist men inte minst hjälper de oss att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och göra det möjligt att genomföra betalningar och riskbedömningar.

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med leverantörer som arbetar för vår räkning.

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har bland annat rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av oss och i så fall få en kopia på dessa uppgifter och information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade från oss till ett annat företag. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen och begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Viss behandling av personuppgifter kräver att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. I vissa fall har du även möjlighet att själv välja i vilken utsträckning du vill att vi använder dina uppgifter, t ex om du godkänner att vi använder dem för direktmarknadsföring eller i syfte att ge dig personliga erbjudanden.

Så här beställer du ett registerutdrag från oss som kund

Personuppgiftsansvarig är:
Portfolio Försäkra AB
Organisationsnummer 556387-3867
632 21 Eskilstuna

Portfolio Försäkras dataskyddsombud nås via:
Sparbanken Rekarne AB
Dataskyddsombud
631 93 Eskilstuna
alternativt: dpo@portfolioforsakra.se

Cookies

Så använder vi cookies

Cookies är små textfiler med bokstäver och siffror som sparas på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. De kan användas för att spåra vilka sidor du besöker på webbplatsen, spara information som du har matat in eller komma ihåg dina preferenser, till exempel språkinställningar.

Sessions-cookies lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. De används för att webbplatsen ska fungera och försvinner när du stänger webbläsaren.

Persistenta cookies sparar en fil under en begränsad tid på din dator. Webbplatsen använder persistenta cookies för att följa din navigering och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. En del av dessa persistenta cookies är så kallade tredjeparts-cookies från Google Analytics.

Cookies behövs för att vi ska kunna analysera besökarnas navigering av webbplatsen. Vi använder oss av Google Analytics för att samla in dessa data.

Läs mer hos Google

I vissa fall innebär användningen av cookies att vi behandlar personuppgifter. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med våra principer för behandling av personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om cookies och vad de används till. Vi behöver ditt samtycke om det inte är så att cookies är nödvändiga för den tjänst som du uttryckligen har begärt. Du samtycker genom att tillåta cookies i din webbläsare.

Om du vill kan du ta bort cookies via inställningarna i din webbläsare. Observera att webbplatsen kanske inte fungerar tillfredsställande om du tar bort eller blockerar cookies.
Så här gör du för att hantera cookies i din webbläsare:

Internet Explorer, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Google Chrome
Safari
Mozilla Firefox