Försäkring

Skapa din trygghet hos oss genom att se över försäkringar på personsidan vad gäller pension, liv och sjuk.

Vi ger dig en samlad bild över alla din liv- och pensionsförsäkringar, oavsett i vilket försäkringsbolag de finns.

Pensionsförsäkringar

Vi hjälper dig med ditt tjänstepensionsparande. En tjänstepension kan innehålla följande moment:

  • Ålderspension – sparande till pensionen
  • Familjepension – ger familjen en pension vid dödsfall
  • Premiebefrielse – försäkringsbolaget betalar försäkringen vid sjukdom
  • Sjukförsäkring – täcker upp din inkomst vid sjukdom
  • Sjukvårdsförsäkring – snabb vård hos privat vårdgivare

Tänk på att du som företagare är oförsäkrad och behöver skaffa ett försäkringsskydd själv. Som företagare sätts det inte av kapital till tjänstepension om du inte själv tar tag i det.

Kapitalförsäkring och depåförsäkring

Kapitalförsäkring är ett bra alternativ till pensionssparande och kan även användas som förvaltning i bolaget. Genom att använda kapitalförsäkring som direktpension kan du förstärka din tjänstepension. Du kan välja mellan traditionell förvaltning, fonder och även aktier. En kapitalförsäkring kan kopplas till depå.