Övriga tjänster

Självklart kan vi även hjälpa dig med andra tjänster som är kopplade till dig och ditt företag.

Det kan till exempel handla om:

  • Pensionsutredningar
  • Pensionspolicies
  • Köpa ikapp pensionsavsättning
  • Utbetalning av pension
  • Generationsskifte av företag
  • Rådgivning och placeringsförslag kring ”vilande bolag”